تعداد مقالات: 163
101. بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از لاین‌ها و ارقام فلفل (Capsicum annum) و تأثیر تنش خشکی بر میزان ماده مؤثره آن

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-58

عبداله محمدی؛ الهه عبدی خجسته؛ غلامرضا ریاضی


102. روش‌ها و مقادیر مختلف عرضه کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-65

غنچه رفعت جو؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمدنبی ایلکائی


103. ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام جو زراعی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-42

سیدمحمدصادق حسینی؛ خداداد مصطفوی؛ فیاض آقایاری


104. ارزیابی اثرات تاریخ کشت و رقم بر عملکرد و ساقه‏ روی ارقام چغندر قند در شرایط کشت پاییزه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 43-57

ابراهیم جهانی مقدم؛ سهیل پارسا؛ سهراب محمودی؛ مسعود احمدی


106. تاثیر بایوپرایمینگ با قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی و برخی از صفات رویشی سویا و کلزا

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-48

زهرا رضالو؛ قاسم توحیدلو؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسکری


107. مطالعه عملکرد، صفات رویشی و جوانهزنی بذرهای لوبیا چیتی حاصل از بیوپرایمینگ با قارچ تریکودرما

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-47

زهرا رضالو؛ قاسم توحیدلو؛ سمیرا شهبازی


108. واکنش ارقام و لاینهای جدید گندم آبی به قطع آب آبیاری آخر فصل رشد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-46

بهروز اختیاری؛ اسماعیل نبی زاده


110. ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و پلیمر سوپر‌جاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-68

محمد فدائی؛ داود حبیبی؛ کیارش رضائی؛ الهام باقرزاده


111. اثر متانول بر راندمان مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و شاخص سطح برگ مطلوب در چغندر قند (Beta vulgaris)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 59-72

ایمان نادعلی؛ فرزاد پاک نژاد؛ منوچهر جم نژاد


112. بررسی میزان تحمل به خشکی در ارقام شبدر برسیم و ایرانی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 67-76

بهزاد علیزاده؛ خداداد مصطفوی؛ محمد زمانیان


113. گروهبندی لاین های اینبرد نوترکیب گندم بهاره از لحاظ برخی صفات زراعی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-54

حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابولقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی


114. بررسی تحمل به شوری لاین های پیشرفته گندم در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ای

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 59-73

محمدرضا صالحی؛ اشکبوس امینی؛ اسلام مجیدی هروان


117. برنامه‌ریزی آبیاری سیب‌زمینی براساس تخلیه رطوبت از ناحیه ریشه با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 47-59

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


119. پراکندگی ازت معدنی در پروفیل خاک و کارایی کودهای نیتروژنه در زراعت گندم

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 73-87

محمدآقا لطف الهی؛ غزاله وفائی؛ علی خانمیرزائی فرد؛ محمد احمدوند؛ مهدی معصومی


121. بررسی اثر اسید سالسیلیک و گلایسین تحت شرایط کم آبیاری بر تولید بذر یونجه

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 55-68

پیمان وادی زاده؛ منصور سراجوقی؛ سید مهدی میر طاهری


124. بهینه‌سازی کالوس‌زایی در گیاه سیاه دانه (.Nigella sativa L)

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-71

سحر قره خانی؛ پریسا عبداللهی؛ منصور امیدی