تعداد مقالات: 163
126. ارزیابی عملکرد و صفات مرتبط با آن در ارقام گندم تیمار شده با سودوموناسهای فلورسنت تحت تنش شوری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-73

داریوش صفری؛ فاطمه جمالی؛ حمید رضا نوریزدان؛ فرشته بیات


127. مقایسه اجزاء عملکرد بین ارقام گندم دوروم تحت شرایط تنش خشکی در خوزستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-94

سیدسعید سیاحی؛ شهاب سادات؛ کورش بهنام فر


128. اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد باقلا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-95

پیمان شریفی؛ فاطمه نیک نامی؛ سیدمصطفی صادقی


130. اثر تنش خشکی بر برخی از صفات مورفولوژیک در ارقام مختلف جو

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 91-103

اکبر صابری؛ خداداد مصطفوی؛ احمد مهربان


131. بررسی تأثیر تنش کم آبی بر روی برخی صفات لاین‌های هاپلوئید مضاعف شده جو

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-82

علی خماری؛ مژگان محبوبی؛ سعید اهری زاد


134. بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر غلظت آهن، روی، فسفر و عملکرد کمی و کیفی سویا در آزاد شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1396

صدیقه غنایی؛ رضا نورا


135. ارزیابی ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم نخود زراعی در کشت انتظاری و بهاره

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-86

سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت


136. مقایسه صفات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه در موتانت‎های برنج متحمل به شوری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-87

الهیار فلاح؛ لیلا باقری؛ علیرضا نبی پور؛ ابراهیم مقیسه


137. اثر اسپرمیدین و دوره آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک گیاه کدو (.Cucurbita pepo L)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 75-87

مژگان قنبری؛ محسن فرزانه؛ علیرضا افتخاریان جهرمی


138. بررسی اثر هیومیک اسید در آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-106

زلیخا رحیمی؛ حمید مظفری؛ حسین حسن پور درویشی


139. ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد با مایع تلقیح تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل‌کراس 704

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 97-103

سپهر صمدخانی فرد؛ منصور سراجوقی؛ محمدنبی ایلکائی


140. تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر افزایش عملکرد ارقام صفه و گلدشت درگلرنگ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 109-122

محمدرضا عراقی نژاد؛ منصور سراجوقی؛ محمدنبی ایلکائی دهنو


142. اثر ترکیبات مختلف تنظیم کننده‌های رشد بر روی کالوس‌زایی "به" (Cydonia oblonga Mill.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-93

الهام فائضی؛ منصور امیدی؛ پریسا عبداللهی


143. Effect of Organic and Inorganic Sources of Nitrogen on Maize Yield,N Uptake and Soil Fertility

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-110

adnan khan؛ Syed Azam Shah؛ Haroon Haroon؛ Ibadullah Ibadullah؛ Imran Azeem؛ Kashif Khan؛ Imran Khan؛ Sajid ali


144. تعیین بهترین رقم و تاریخ کشت مناسب گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روشBiplot GGE در منطقه گنبدکاووس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-76

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمد رضا دادرس؛ عبدالرحیم تقی زاده


145. خصوصیات برگ ریحان (Ocimum basilicum L) تحت تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کمپوست چای

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-73

حمیده فاضل تهرانی؛ محمدنبی ایلکائی دهنو؛ خداداد مصطفوی


148. اثرتاریخ کاشت زمستانه بر صفات کیفی و عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus) در شرایط کاربرد روی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 89-101

مجید ولی پور دستنائی؛ علیرضا ولد ابادی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده؛ حمید رضا ذاکرین


150. ارزیابی روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با آن در ژنوتیپ‌های آفتابگردان روغنی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-9

علی صارمی راد؛ سیده مریم سید حسن پور؛ خداداد مصطفوی؛ حسین صادقی گیو