تعداد مقالات: 163
151. شناسایی و تفکیک مزارع برنج با استفاده از روش نیمه خودکار در شمال ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 11-21

علی اکبر نوروزی؛ مجتبی صانعی؛ زهرا رزقی


152. ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد دانه و کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط مختلف آبیاری در مزرعه

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

مریم عابدی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


154. اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های رشد رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد کاسبرگ‌های چای ترش(.Hibiscus sabdariffa L) تحت تنش خشکی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 37-54

سیده عصمت هاشمی فدکی؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ رقیه محمدپور وشوایی


156. بررسی ارتباط بین نشانگرهای ISSR و صفات مهم در ارقام مختلف سویا با روش رگرسیون

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-73

زهرا ملک محمدی؛ حسین صبوری؛ عباس بیابانی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ احمدرضا دادرس


157. بهبود عملکرد و پروتئین دانه جو (.Hordeum valgare L) تحت تأثیر محلول‏پاشی برگی آهن، منگنز و روی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

مجتبی چرخنده؛ مجید رجایی


158. بررسی کشت مخلوط ذرت و خیار و تاثیرآن برکنترل علف‌های‌هرز

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-88

صلاح الدین مرادی؛ سید اسماعیل وحدانی؛ لیلا جهانبان


159. بررسی روابط بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-95

اعظم زارع بیاتی؛ منوچهر خدارحمی؛ خداداد مصطفوی


161. اثرات سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین علف های هرز بر برخی شاخص های رشدی ذرت رقم Ks260 و سورگوم رقم Speth feed

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-104

منصوره خدادادی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ قربانعلی اسدی؛ مهدی راستگو


162. کالوس زایی و باززایی ارقام گندم نان و جو از ریزنمونه های جنین بالغ

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 89-102

علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری نژاد


163. اثر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت بذور گندم

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-107

جواد حمزه ئی؛ سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت