نویسنده = فرزاد پاک نژاد
تعداد مقالات: 4
1. روش‌ها و مقادیر مختلف عرضه کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سیلویی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 51-65

غنچه رفعت جو؛ فرزاد پاک نژاد؛ محمدنبی ایلکائی


2. اثر متانول بر راندمان مصرف نور، ضریب استهلاک نوری و شاخص سطح برگ مطلوب در چغندر قند (Beta vulgaris)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 59-72

ایمان نادعلی؛ فرزاد پاک نژاد؛ منوچهر جم نژاد


3. بررسی تاثیر کودهای زیستی (میکوریزا و ازتوباکتر) بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام مختلف گندم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-17

بهروز امرائی؛ محمدرضا اردکانی؛ مسعود رفیعی؛ فرزاد پاک نژاد؛ فرهاد رجالی


4. بررسی اثر کودهای زیستی میکوریزا و ازتوباکتر بر عملکرد دانه ارقام مختلف گندم دیم در منطقه خرم آباد

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-30

بهروز امرائی؛ محمدرضا اردکانی؛ مسعود رفیعی؛ فرزاد پاک نژاد؛ فرهاد رجالی