نویسنده = قاسم توحیدلو
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر بایوپرایمینگ با قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی و برخی از صفات رویشی سویا و کلزا

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-48

زهرا رضالو؛ قاسم توحیدلو؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسکری


3. تأثیر جداکننده وزنی در فرآیند بوجاری بذر بر خصوصیات کمی و کیفی بذر جو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-47

هانا داربوی؛ قاسم توحیدلو؛ سیدمهدی میرطاهری