نویسنده = احمدرضا دادرس
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط بین نشانگرهای ISSR و صفات مهم در ارقام مختلف سویا با روش رگرسیون

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-73

زهرا ملک محمدی؛ حسین صبوری؛ عباس بیابانی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ احمدرضا دادرس


2. تعیین بهترین رقم و تاریخ کشت مناسب گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روشBiplot GGE در منطقه گنبدکاووس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 63-76

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمد رضا دادرس؛ عبدالرحیم تقی زاده