نویسنده = علیرضا نبی پور
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه صفات زراعی، عملکرد و کیفیت دانه در موتانت‎های برنج متحمل به شوری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 79-87

الهیار فلاح؛ لیلا باقری؛ علیرضا نبی پور؛ ابراهیم مقیسه