کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی عملکرد و صفات مرتبط با آن در ارقام گندم تیمار شده با سودوموناسهای فلورسنت تحت تنش شوری

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 61-73

داریوش صفری؛ فاطمه جمالی؛ حمید رضا نوریزدان؛ فرشته بیات


4. بررسی کشت مخلوط ذرت و خیار و تاثیرآن برکنترل علف‌های‌هرز

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-88

صلاح الدین مرادی؛ سید اسماعیل وحدانی؛ لیلا جهانبان