کلیدواژه‌ها = ضرایب همبستگی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با آن در ژنوتیپ‌های آفتابگردان روغنی

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-9

علی صارمی راد؛ سیده مریم سید حسن پور؛ خداداد مصطفوی؛ حسین صادقی گیو


2. تاثیر محلول‌پاشی منگنز بر صفات کمی و کیفی علوفه گیاه جو (Hordeum vulgare) و رابطه بین آنها

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-29

نفیسه مهدی نژاد؛ محمود محمد خانی؛ براتعلی فاخری


3. مطالعه تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) از لحاظ برخی صفات مورفولوژیکی و زراعی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-38

علی خماری؛ سعید عمرانی؛ علی عمرانی؛ خداداد مصطفوی