کلیدواژه‌ها = بیوپرایمینگ
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر بایوپرایمینگ با قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی و برخی از صفات رویشی سویا و کلزا

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-48

زهرا رضالو؛ قاسم توحیدلو؛ سمیرا شهبازی؛ حامد عسکری