کلیدواژه‌ها = قدرت تفکیک بالاتر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین نشانگرهای ISSR و صفات مهم در ارقام مختلف سویا با روش رگرسیون

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 69-73

زهرا ملک محمدی؛ حسین صبوری؛ عباس بیابانی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ احمدرضا دادرس