دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده شده پس از فرایند داوری بر روی وب سایت مجله قابل دسترسی می باشد.

علمی پژوهشی

1. بررسی تاثیر گوگرد و مایه تلقیح تیوباسیلوس بر غلظت آهن، روی، فسفر و عملکرد کمی و کیفی سویا در آزاد شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1396

صدیقه غنایی؛ رضا نورا


2. بهبود عملکرد و پروتئین دانه جو (.Hordeum valgare L) تحت تأثیر محلول‏پاشی برگی آهن، منگنز و روی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

مجتبی چرخنده؛ مجید رجایی