تعداد مقالات: 163
مقالات آماده شده پس از فرایند داوری بر روی وب سایت مجله قابل دسترسی می باشد.
76. بررسی اثر سطوح مختلف عناصر روی و کادمیم بر عملکرد گیاه ترب سفید در یک خاک آهکی

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 8-21

میترا محمدی؛ زینب خرم دل؛ الهام واقف؛ منصور غفاری مقدم؛ افسانه برخوردار؛ علیرضا اکبری مقدم


77. مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های ذرت (.Zea mays L) از نظر صفات مورفو-فیزیولوژیک تحت تنش خشکی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-23

علی صارمی راد؛ علیرضا اکبری؛ سید حبیب شجاعی؛ سید حامد قاسمی


79. تاثیر محلول‌پاشی منگنز بر صفات کمی و کیفی علوفه گیاه جو (Hordeum vulgare) و رابطه بین آنها

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 13-29

نفیسه مهدی نژاد؛ محمود محمد خانی؛ براتعلی فاخری


80. ارزیابی کاربرد هورمون اسید جیبرلیک در بهبود تلاقی گندم × ذرت در روش حذف کروموزومی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 13-22

حامد مدیرروستا؛ راحله خادمیان؛ رضا بزرگی‌پور؛ علی صارمی راد


81. بررسی اثر کودهای زیستی میکوریزا و ازتوباکتر بر عملکرد دانه ارقام مختلف گندم دیم در منطقه خرم آباد

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-30

بهروز امرائی؛ محمدرضا اردکانی؛ مسعود رفیعی؛ فرزاد پاک نژاد؛ فرهاد رجالی


82. ارزیابی شاخص‌های مرتبط با کیفیت دانه، خواص شیمیایی و رئولوژیکی گندم نان با استفاده از تجزیه بای‌پلات

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-33

خدیجه لکزائی؛ براتعلی فاخری؛ سارا فرخ زاده؛ زهره شایان


83. بررسی اثر مقادیر و روش های استفاده از کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت در منطقه شهر ری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 15-33

محمد کریمی نژاد؛ علیرضا پازکی؛ علیرضا فولادی طرقی


84. تأثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-27

سید محمد هاشمی نژاد؛ امید علیزاده؛ بهرام امیری؛ محمد برزگری؛ منصور اسفندیاری بیات


87. بررسی اثر مس بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-33

فرشاد شکوری فر؛ محمدنبی ایلکائی؛ منوچهر جم نژاد


88. روابط بین صفات زراعی و مرفوفیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های جو با استفاده از روش-های آماری چند متغیره

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-34

رباب دغاغله؛ حسین صبوری؛ حسین حسینی مقدم؛ عیسی جرجانی؛ حسینعلی فلاحی


89. مطالعه تنوع ژنتیکی از نظر صفات اگرو-مورفولوژیکی در ژنوتیپ‌های گلرنگ (.Carthamus tinctorius L)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-32

علی صارمی راد؛ محمد هادی طالب؛ سعید عمرانی؛ خداداد مصطفوی


92. مطالعه تنوع ژنتیکی موجود در ژنوتیپ‌های گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) از لحاظ برخی صفات مورفولوژیکی و زراعی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-38

علی خماری؛ سعید عمرانی؛ علی عمرانی؛ خداداد مصطفوی


93. اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر شاخص‌های رشدی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 29-42

سیما آبیار؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ مریم هراتی راد


94. شبیه‌سازی فرایند رشد و نمو برنج تحت مدیریت نیتروژن با استفاده از مدل CERES-Rice

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-39

محبوبه کیانی؛ محمدنبی ایلکائی؛ فیاض آقایاری


95. بررسی قابلیت ترکیب پذیری خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی آفتابگردان تحت شرایط آبیاری مطلوب و محدود

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-47

مهدی زهدی اقدم؛ فرخ درویش کجوری؛ مهدی غفاری؛ آسا ابراهیمی


96. اعتبار سنجی مدل CERES-Rice در شبیه سازی سطوح مختلف کود نیتروژن در گیاه برنج

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-46

محبوبه کیانی؛ محمد نبی ایلکائی؛ فیاض آقایاری


97. تأثیر جداکننده وزنی در فرآیند بوجاری بذر بر خصوصیات کمی و کیفی بذر جو

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 35-47

هانا داربوی؛ قاسم توحیدلو؛ سیدمهدی میرطاهری


98. بررسی‌ پایداری ژنوتیپ‌های ‌گندم نان برای عملکرد دانه در برخی از مناطق گرم و خشک جنوب کشور

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-50

سعید عمرانی؛ امیرمحمد ناجی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم


99. واکنش ارقام و لاینهای جدید گندم آبی به قطع آب آبیاری آخر فصل رشد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-46

بهروز اختیاری؛ اسماعیل نبی زاده


100. ارزیابی تحمل به خشکی در ارقام جو زراعی با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 35-42

سیدمحمدصادق حسینی؛ خداداد مصطفوی؛ فیاض آقایاری