تعداد مقالات: 163
مقالات آماده شده پس از فرایند داوری بر روی وب سایت مجله قابل دسترسی می باشد.
151. اثرتاریخ کاشت زمستانه بر صفات کیفی و عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus) در شرایط کاربرد روی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 89-101

مجید ولی پور دستنائی؛ علیرضا ولد ابادی؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سعید سیف زاده؛ حمید رضا ذاکرین


153. بررسی اثر هیومیک اسید در آب آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

دوره 12، شماره 1، بهار 1395، صفحه 95-106

زلیخا رحیمی؛ حمید مظفری؛ حسین حسن پور درویشی


154. ارزیابی اثر تلفیقی کاربرد گوگرد با مایع تلقیح تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل‌کراس 704

دوره 12، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 97-103

سپهر صمدخانی فرد؛ منصور سراجوقی؛ محمدنبی ایلکائی


155. Effect of Organic and Inorganic Sources of Nitrogen on Maize Yield,N Uptake and Soil Fertility

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 101-110

adnan khan؛ Syed Azam Shah؛ Haroon Haroon؛ Ibadullah Ibadullah؛ Imran Azeem؛ Kashif Khan؛ Imran Khan؛ Sajid ali


157. تاثیر سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر افزایش عملکرد ارقام صفه و گلدشت درگلرنگ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 109-122

محمدرضا عراقی نژاد؛ منصور سراجوقی؛ محمدنبی ایلکائی دهنو


159. بررسی کشت مخلوط ذرت و خیار و تاثیرآن برکنترل علف‌های‌هرز

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 77-88

صلاح الدین مرادی؛ سید اسماعیل وحدانی؛ لیلا جهانبان


160. بررسی روابط بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-95

اعظم زارع بیاتی؛ منوچهر خدارحمی؛ خداداد مصطفوی


161. اثرات سطوح مختلف آبیاری و مدیریت وجین علف های هرز بر برخی شاخص های رشدی ذرت رقم Ks260 و سورگوم رقم Speth feed

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 89-104

منصوره خدادادی؛ علی قنبری؛ رضا قربانی؛ قربانعلی اسدی؛ مهدی راستگو


162. کالوس زایی و باززایی ارقام گندم نان و جو از ریزنمونه های جنین بالغ

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 89-102

علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری نژاد


163. اثر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت بذور گندم

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-107

جواد حمزه ئی؛ سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت