جهش القایی با استفاده از سدیم آزاید (NAN3) بر گیاهک‏های نیشکر باززایی شده از کالوس در واریته CP69-1062

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش و منابع طبیعی استان خوزستان

2 کارشناسی ارشد کشاورزی، اصلاح نباتات