دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، پاییز 1396 
6. تعیین بهترین رقم و تاریخ کشت مناسب گندم (Triticum aestivum L.) با استفاده از روشBiplot GGE در منطقه گنبدکاووس

صفحه 63-76

زینب تقی زاده؛ حسین صبوری؛ حسین علی فلاحی؛ احمد رضا دادرس؛ عبدالرحیم تقی زاده


7. بررسی کشت مخلوط ذرت و خیار و تاثیرآن برکنترل علف‌های‌هرز

صفحه 77-88

صلاح الدین مرادی؛ سید اسماعیل وحدانی؛ لیلا جهانبان