درباره نشریه

فصلنامه علمی-پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

از سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده و طی ابلاغیه شماره ی 78/155509 مورخ 28/4/1386 مجوز انتشار دریافت نموده است و بر اساس رای سی و ششمین و سی و هفتمین  جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دارای شرایط دریافت رتبه علمی- پژوهشی شناخته شده است. اعضای هیئت تحریریه و عوامل اجرایی مجله در تلاش هستند تا با همکاری کلیه استادان و پژوهشگران محترم و دانشجویان علاقه‌مند حول محورهای علمی مجله بصورت مستمر در راستای ارتقاء کیفیت علمی مجله تلاش نموده و موجبات توسعه و پیشرفت علمی کشور و گسترش مرزهای دانش را فراهم نمایند.