پرسش‌های متداول

بررسی اولیه یک مقاله و اعلام اینکه مقاله متناسب با محور مجله است یا خیر معمولا چقدر زمان میبرد؟

بین دو تا سه روز

به طورکلی پروسه داوری و اعلام نتیجه نهایی و گرفتن گواهی پذیرش چقدر زمان می برد؟

- معمولا بستگی به داوران مقاله دارد و اینکه به موقع اعلام نتیجه کنند یا گاهی حتی با تاخیرهای طولانی.
- بستگی به خود نویسندگان دارد و اینکه سریع یا از سرحوصله و صبر اصلاحات خواسته شده از سوی داوران رو انجام دهند.

آیا این مجله در پایگاه استنادی جهان اسلام نیز نمایی شده است؟

خیر

آیا مجله مورد تایید وزرات علوم نیز میباشد؟

خیر

معمولا مقاله توسط چند داور مورد بررسی قرار میگیرد؟

دو داور در مرحله داوری اولیه و یک داور در مرحله داوری نهایی

نویسندگان چگونه می توانند بعد از چاپ به اصل مقاله دسترسی داشته باشند؟

بلافاصله پس از چاپ مقاله نویسندگان می توانند مقالات خود را از روی وب سایت دانلود نمایند.

نویسندگان پس ازگرفتن گواهی پذیرش معمولا می خواهند بدانند مقاله در کدام شماره مجله به چاپ خواهد رسید؟

از زمان گرفتن گواهی پذیرش حداقل یک فصل(3ماه) باید درنوبت چاپ باشند زیرا تعداد مقالات در نوبت چاپ زیاد است.

در هر شماره از مجله معمولا چند مقاله به چاپ میرسد؟

در هر شماره 20 مقاله به چاپ خواهد رسید.

مجله زراعت و اصلاح نباتات در کدام پایگاه ها نمایی شده است؟

.....