نشریه علمی زراعت و اصلاح نباتات

 

بر اساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

خواهشمند است مبالغ فوق به حساب  جاری 0115860589006  یا شماره کارت 6037691990453680 بانک صادرات ایران به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج واریز شود. 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-110 

علمی پژوهشی

1. بررسی ارتباط بین نشانگرهای ISSR و صفات مهم در ارقام مختلف سویا با روش رگرسیون

صفحه 1-16

زهرا ملک محمدی؛ حسین صبوری؛ عباس بیابانی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ احمدرضا دادرس


3. شبیه‌سازی توزیع رطوبت اطراف ریشه گیاه ذرت در خاکی با بافت سنگین تحت آبیاری قطره‌ای نواری با استفاده از مدلHYDRUS

صفحه 29-48

پرنیان مجیدی چهارمحالی؛ حیدرعلی کشکولی؛ داود خدادادی دهکردی؛ علی مختاران؛ اصلان اگدرنژاد


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها