نویسنده = خداداد مصطفوی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال رطوبتی و دیم

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

خداداد مصطفوی؛ عزت کرمی؛ سمانه عزیزی


2. خصوصیات برگ ریحان (Ocimum basilicum L) تحت تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کمپوست چای

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-73

حمیده فاضل تهرانی؛ محمدنبی ایلکائی دهنو؛ خداداد مصطفوی


3. بررسی روابط بین صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه ارقام گندم زمستانه تحت شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-95

اعظم زارع بیاتی؛ منوچهر خدارحمی؛ خداداد مصطفوی