نویسنده = محمدرضا اوراضی زاده
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه پایداری عملکرد ریشه در ارقام چغندرقند (Beta Vulgaris) با استفاده از روش گرافیکی بای‌پلات

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-13

خداداد مصطفوی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ اباذر رجبی