کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 9
1. بررسی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال رطوبتی و دیم

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

خداداد مصطفوی؛ عزت کرمی؛ سمانه عزیزی


2. ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد دانه و کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط مختلف آبیاری در مزرعه

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-14

مریم عابدی؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


3. پایداری عملکرد ژنوتیپ های امیدبخش نخود در کشت پائیزه با استفاده از روش GGEbiplot

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-43

پیام پزشکپور؛ رحمت الله کریمی زاده؛ امیر میرزائی؛ محمد برزعلی


7. ارزیابی ویژگی‌های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم نخود زراعی در کشت انتظاری و بهاره

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-86

سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت


8. اثر سطوح کود نیتروژن و تراکم بوته بر کمیت و کیفیت بذور گندم

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 97-107

جواد حمزه ئی؛ سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت؛ ایوب فصاحت


9. تأثیر تنش خشکی و تاریخ های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.) در منطقه شمال خوزستان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-27

سید محمد هاشمی نژاد؛ امید علیزاده؛ بهرام امیری؛ محمد برزگری؛ منصور اسفندیاری بیات