کلیدواژه‌ها = شاخص‌های تحمل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی جو تحت شرایط نرمال رطوبتی و دیم

دوره 15، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-16

خداداد مصطفوی؛ عزت کرمی؛ سمانه عزیزی