کلیدواژه‌ها = لاینها و ارقام گندم
تعداد مقالات: 1
1. واکنش ارقام و لاینهای جدید گندم آبی به قطع آب آبیاری آخر فصل رشد

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-46

بهروز اختیاری؛ اسماعیل نبی زاده