کلیدواژه‌ها = "کشت پاییزه "
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محلول پاشی پاکلوبوترازول و تاریخ کاشت در میزان ساقه روی و عملکرد کشت پاییزه چغندرقند

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 51-64

مجید حسین زاده؛ دایوش طالقانی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ محمدرضا اردکانی؛ داود حبیبی